Beter Thuis in Taal

Opdrachtgever | Thuis in Taal, Hogeschool Rotterdam, Martine van der Pluijm. Martine onderzocht hoe beter kan worden samengewerkt met laagopgeleide ouders om de taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. Eind 2020 promoveerde zij op het onderzoek. In dit magazine deelt zij haar bevindingen. Ook laten professionals in dit magazine hun licht schijnen over Thuis in Taal.

Foto opdracht
Portretten maken, bij voorkeur buiten en corona-proof. Groen, fris, beetje informeel met een Rotterdams tintje. Ik heb daarom de personen opgezocht. Op toegankelijke herkenbare locaties, buiten bij hun werklocatie, of omdat het niet anders kon, bij hen thuis bij de voordeur. Uiteindelijk zijn de foto’s verwerkt in het magazine Beter Thuis in Taal. (vormgeving Meneer Vincent).

MYRTHESTUIThr65362
MARTINEVDPLUIJMhr63637
MARLIESSLAAhr78223
HOZANKHALIDhr3
TINEKEVISSERhr72486
previous arrow
next arrow
MYRTHESTUIThr65362
MARTINEVDPLUIJMhr63637
HOZANKHALIDhr3
TINEKEVISSERhr72486
previous arrow
next arrow